AMI SKOLOTĀJA PALĪGA KURSI

Mācīties caur darīšanu

AMI 3-6 Montesori skolotāja palīga kurss

Iedvesmojošs un praktisks apmācību kurss dos izpratni par Montesori pieeju un vērošanas nozīmi attīstības posmā no 3 līdz 6 gadiem. Būs vērtīgs ne tikai skolotājiem, bet arī vecākiem un pirmsskolas administratoriem. 

AMI 0-3 Montesori skolotāja palīga kurss

Iedvesmojošs un praktisks apmācību kurss dos izpratni par Montesori pieeju un vērošanas nozīmi attīstības posmā no 0 līdz 3 gadiem. Būs vērtīgs ne tikai skolotājiem, bet arī vecākiem un pirmsskolas administratoriem. 

Mums visiem ir zināms, ka darbs ar jaunākajiem bērniem prasa milzīgu pacietību un dziļu izpratni par cilvēka attīstības ceļu.